kojenecké oblečenie, tehotenské oblečenie, tehotenská móda, kojenecká móda | Kathy | hlavné logo

Rýchly kontakt: mobil: 0917 957 344   mail: svetmamiciek@gmail.com
  • Registrácia do eshopu tehotenskej a kojeneckej módy Kathy
  • Cenník tehotenského oblečenia
  • Prihlásenie do eshopu tehotenského kojeneckého oblečenia a módy
  • Využite zľavu na kojenecké tehotenské oblečenie a módu

Obchodné podmienky

Cenové podmienky:

Všetky ceny v tomto obchode sú uvedené vrátane 20% DPH. Zobrazená cena tovaru je chápaná, ako návrh kúpnej zmluvy. V cene nie sú započítané doručovacie náklady. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien u jednotlivých položiek. Važení zákazníci, chceme Vás požiadať, aby ste si v košíku pred samotným odoslaním objednávky pozorne overili všetky položky. Ak Vám všetky vyhovujú - objednávku vykonáte tlačidlom v 3. kroku objednávky "Potvrdiť a odoslať objednávku". Úspešne vykonanú objednávku Vám potvrdí e-mail, pokiaľ by ste pri kontrole tohto e-mailu našli určité nezhody, neváhajte nás čo najskôr kontaktovať svetmamiciek@gmail.com . V prípade, že Vám e-mail neprišiel,overte si prosím prijatie objednávky na našom e-maile. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!

Dodacie podmienky:

Po zrealizovaní objednávky urobíme všetko preto, aby sa k Vám objednaný tovar dostal v čo najkratšom čase. Pokiaľ nebude možné tovar v najbližších dňoch doručiť budeme Vás informovať o najpravdepodobnejšom termíne doručenia! Doba odoslania tovaru závisí od aktuálneho skladu, spravidla je objednávka vybavovaná tak aby bola dodržaná najdlhšia dodacia doba z vyplnenej objednávky. Pokiaľ by bola táto doba nejakým spôsobom nedodržaná, zákazník bude o tejto skutočnosti včas informovaný s udaním dôvodu. V takomto prípade môže zákazník danú objednávku zrušiť, alebo dohodnúť iné podmienky a postup.

Poštovné a balné:

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou. Poštovné a balné účtujeme podľa cenníka dopravy a balné neúčtujeme. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho: Spotrebiteľ je oprávnený v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a zároveň vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Postup v prípade odstúpenia od zmluvy: Odstúpiť môže spotrebiteľ tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to v písomnej forme na emailovú adresu svetmamiciek@gmail.com. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už spotrebiteľ tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť predávajúcemu, v neporušenom stave. Tovar, prosíme, posielajte doporučene. Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku.

Potvrdenie objednávky:

Po odoslaní objednávky vám bude automaticky doručený e-mail s potvrdením objednávky, spolu s obchodnými podmienkami. V prípade nekompletnej objednávky vás budeme konktaktovať telefonicky.

Reklamácie a záručná doba:

Sme si vedomí všetkých nepríjemností spojených s reklamáciou. Tovar ešte pred jeho odoslaním pozorne kontrolujeme a v maximálnej miere sa snažíme, aby Vám bol doručený bez závad. Pokiaľ by sa náhodou na tovare nejaký problém predsa len vyskytol, postupujte podľa dolu uvedeného návodu. Pomôže nám to čo najrýchlešie vyriešiť vzniknutý problém k Vašej spokojnosti. Vopred ďakujeme!

Postup pri uplatnení reklamácie:

V prípadne vadného tovaru, postupujte prosím podľa tohoto návodu: Je potrebné, aby zákazník doručil vadný tovar spolu s kópiou záručného listu, alebo kópiou dokladu o zakúpení na našu adresu. K tovaru a kópiam dokladov je potrebné priložiť aj list s aktuálnym dátumom, v ktorom zákazník uvedie nedostatky a vady na tovare. Zákazník obdrží od predávajúceho do 3 dní od doručenia vadného tovaru informáciu o reklamácii a spôsobe jej vybavenia prostredníctvom e-mailu. Reklamácia bude vybavená od 3 do 7 dní od doručenia vadného tovaru , v komplikovanejších prípadoch bude táto reklamácia vybavená do 30 dní od jej prijatia.

Záručná doba a záručné podmienky: ZÁRUKA na tovar v tomto elektronickom obchode je 24 mesiacov, pokiaľ nie je u samotného výrobku dostatočne zvýraznená iná doba záruky, podľa druhu výrobku a občianskeho zákonníka! Záručná doba začína plynúť od dátumu uvedeného na záručnom liste, alebo na doklade o zakúpení. Táto záručná doba sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku, či už umyseľné, alebo neúmyseľné, na prirodzené opotrebovanie a pod. Taktiež na používanie tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v záručnom liste či dokumentácii, neodborným zachádzaním, obsluhou či použitím. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady, ktoré spôsobili prírodné živly. Pod záruku nespadá výrobok, ktorý bol rozobraný alebo opravený osobou, ktorá nie je autorizovaným partnerom výrobcu. Nárok na uplatnenie záruky zaniká pri poškodení tovaru pri preprave, takto vzniknuté škody je potrebné riešiť s dopravcom pri preberaní tovaru a spísať s ním protokol o poškodenej zásielke, pričom poškodenú zásieľku (tovar) od dopravcu nepreberiete. O zbytok reklamácie sa postará náš obchod, aj na základe kópie Vami spísaného protokolu. Nepoškodený tovar Vám zašleme obratom na Vašu adresu.

prázdny
K úhrade
0.00 €
 
Facebook tehotenské oblečenie tehotenská móda svetmamiciek.sk - kathy

TOP PRODUKTY

Tehotenské rifle 2111 | tehotenské, kojenecké oblečenie a móda Kathy
 
32.90 €